UNESCO logo

Impacte de la Covid19 en les nostres activitats de recerca, de docència i de cooperació internacional

en el marc del congrés WHEC 2021-3rd World Higher Education Conference

Dia: 13 de Maig de 2021

PROGRAMA

11:00 - 11:05: Benvinguda i presentació

Josep Domingo-Ferrer

11:05 - 11:15: Com ha afectat la pandèmia a l'activitat de la Càtedra Unesco en Privadesa de Dades

Ponent: Josep Domingo-Ferrer

Càtedra: Càtedra UNESCO de Privadesa de dades

Resum: La pandèmia ha comportat un canvi total en les nostres vides. La Universitat no ha estat una excepció i tant la docència com la recerca s'han vist seriosament afectades. Repassem les principals alteracions que ha sofert l'activitat de la nostra Càtedra

11:15 - 11:25: Docència, recerca i cooperació en temps de Covid19

Ponent: Angel Bujosa Bestard

Càtedra: Càtedra UNESCO “Sa Nostra” en Gestió Empresarial i Medi Ambient

Resum: La ponència consistirà en una breu exposició de l’impacte de la Covid19 en les activitats de docència, recerca i cooperació internacional de la Càtedra UNESCO per a la gestió empresarial i el medi ambient de la Universitat de les Illes Balears

11:25 - 11:35: La càtedra UNESCO d’alimentació, cultura i desenvolupament de la Universitat Oberta de Catalunya: reflexions en relació a la recent època de pandèmia

Ponent: Francesc Xavier Medina

Càtedra: Càtedra UNESCO en Alimentació, Cultura i Desenvolupament

Resum: En aquesta exposició relatarà amb l’experiència de la nostra càtedra durant el poc més d’un any que portem de pandèmia, tant en allò que toca a la docència com en aquells aspectes que afecten la recerca i la difusió.

11:35 - 11:45: Fer recerca en temps de pandèmia. Què n'hem après?

Ponent: Lourdes Rubio

Càtedra: Càtedra UNESCO de Diàleg Intercultural a la Mediterrània

Resum: Reflexió sobre l'experiència de la recerca en tems de pandèmia. Necessitats i problemes sorgits. Solucions adoptades. Oportunitats. Aprenentatges. Preguntes per al futur i... algunes respostes... no totes, però.

11:45 - 11:55: Impacte de la pandèmia del coronavirus SARS-COV-2 en les activitats de recerca, de docència i de cooperació internacional de CIMNE i el seu projecte ‘Aulas CIMNE’

Ponent: Laura Almunia

Càtedra: Càtedra UNESCO de Mètodes Numèrics en Enginyeria

Resum: Revisió dels impactes de la pandèmia a les activitats d’investigació, docència i cooperació de CIMNE, impuls de mesures de contingència i gestió de les Aules CIMNE durant la crisi. Revisió dels projectes internacionals de les Aules CIMNE impulsats durant la crisis en el marc dels ODS. Impacte de l’acreditació Severo Ochoa a CIMNE en l’impuls del talent individual. Adaptació al teletreball, participació en fòrums internacionals i promoció d’activitats on-line.

11:55 - 12:05: Reacció de la Universitat Ramon Llull davant la Covid-19

Ponent: Carlo Galluci

Càtedra: Càtedra UNESCO en Educació, Desenvolupament i Tecnologia

Resum: S’expliquen totes les iniciatives que la Universitat Ramon Llull ha adoptat per a pal·liar els efectes de la pandèmia. Es descriuen la cooperació amb la societat, l’acompanyament a la nostra comunitat universitària, el paper del Consell d’Estudiants, els ajuts econòmics als estudiants, les mesures de seguretat adoptades, la implicació dels nostres investigadors, com s’ha adaptat la docència a la nova realitat i les eines de connectivitat engegades

12:05 - 12:15: Moltes limitacions arran de la reducció de la mobilitat i més temps per la reflexió

Ponent: Amparo Huertas Bailén

Càtedra: Càtedra UNESCO de Comunicació

Resum: Les restriccions a la mobilitat van alterar de ple les nostres activitats. L’anulació de la primera edició del Màster en Comunicació LGTBI+ va ser una decisió difícil. Però, un cop superat el primer impacte, vam apostar per una investigació reposada.

12:15 - 12:25: Re-pensar l’agenda urbana en el context de la Pandemia. Solucions radicals i incrementals per a la transformació.

Ponent: Jordi Morató i Farreras

Càtedra: Càtedra UNESCO de Sostenibilitat

Resum: Es fa una revisió de l’afectació de la pandemia sobre el context de l’agenda urbana internacional, aportant la visió pròpia de la Catedra UNESCO de Sostenibilidad de la UPC i de les xarxes de les institucions aliades.

12:25 - 12:35: Accions especials de la Càtedra UNESCO de Bioètica de la Universitat de Barcelona en temps de pandèmia per COVID-19

Ponent: Maria Casado

Càtedra: Càtedra UNESCO de Bioètica

Resum: S´analitzen les accions especials de la Càtedra UNESCO de Bioètica de la Universitat de Barcelona per l´anàlisi interdisciplinar dels aspectes ètics, legals i socials de la pandèmia per COVID-19; l´impacte en la docència de grau i postgrau i la creació de xarxes de cooperació internacional amb Iberoamerica per analitzar les problemàtiques de la Regió. Es compartiran les lliçons apreses i els reptes als que s´enfronta la Càtedra en l´àmbit de l´educació superior.

12:35 - 12:45: Reptes, problemes i oportunitats en temps de la Covid per a la docència, recerca i cooperació. Les universitats més petites en territoris menys densos

Ponent: Carme Bellet

Càtedra: Càtedra UNESCO d'Estudis Urbans, territorials i ciutats intermèdies

Resum: La Covid ha accentuat la irrupció del mon digital a la universitat impactant especialment sobre la docència i la recerca. Això genera oportunitats (arribar a més persones, més lluny i de forma relativament fàcil) però també perills (bretxa, manca o dèficits d’Interactuació presencial i socialització, etc). Els models híbrids (presencials i virtuals) en les seves formes (síncrones i asíncrones) han vingut per a quedar-se i poden canviar (ja ho estan fent) les nostres universitats. El que no sabem és quins d’aquests canvis seran estructurals i la seva profunditat. Voldríem destacar en aquesta aportació el perill què els nous models actuïn encara més com a eines que penalitzin a les universitats més petites “les territorials” . En aquestes el paper de les universitats i la “presencialitat” ha estat de dinamitzador (social, econòmic, cultural i polític) com molts estudis han mostrat. Hi ha el risc que la digitalització i virtualització dels estudis universitaris i la recerca condueixin a una “concentració” centrípeta que reforci els desequilibris i augmenti les desigualtats no només social si no també entre territoris.

12:45 - 12:55: Emergència educativa per la COVID-19: accions i reaccions

Ponent: Albert Sangrà Morer

Càtedra: Educació i Tecnologia per al Canvi Social

Resum: La pandèmia ha força les institucions educatives a transitar, de manera inesperada i immediata, cap a models educatius online. Des de la Universitat, i des de la Càtedra, s'han desenvolupat una sèrie d'accions per a donar suport a aquesta transició.

12:55 - 13:05: Habitatge i COVID-19

Ponent: Gemma Caballé Fabra

Càtedra: Càtedra UNESCO d'habitatge

Resum: La crisi de la Covid-19 va arribar al nostre país quan encara no ens havíem recuperat de la crisi econòmica i financera de 2007. En aquest context de crisi sanitària, l'habitatge ha estat el principal refugi per protegir-nos enfront del virus, però també ha evidenciat la fragilitat del sector, la desprotecció de les persones més vulnerables i la necessitat d'adoptar mesures estructurals i no merament temporals o pal·liatives. Arran de la pandèmia, la investigació en matèria d'habitatge cobra més importància per tal d'aconseguir un impacte social que es tradueixi en facilitar l'accés de les persones a un habitatge digne i adequat i evitar-ne la seva pèrdua. Des de la Càtedra no només hem re-dirigit la recerca per tal de donar resposta a aquest nou context, sinó que també hem realitzat activitats de transferència específiques i hem adaptat la docència atenent les necessitats de formació dels professionals i operadors que intervenen en aquest sector.

13:05 - 13:10: Cloenda

Josep Domingo-Ferrer